Fotbalový kemp 2017 a nábory

4. ročník-Městský prázdninový fotbalový kemp pro nejmenší 2017.

Pořadatel: FC OSTRAVA-JIH z. s.

Místo konání: Krasnoarmějců 26A; Ostrava-Zábřeh

Termín: 10.7. – 14.7.2017 (pondělí – pátek)

Věková kategorie: 7 – 11 let (roč. 2010-2006, cca 40 děti)

Poplatek: 1 700; Kč (obědy, občerstvení, koupaliště apod.)

Termín přihlášek: do 10. 6. 2017 – na mail kempfcovajih@seznam.cz

Formulář přihlášky vám zašleme na vámi zaslaný email

Telefonické informace: 731 152 558

Náplň kempu: pod vedením kvalifikovaných trenérů mládeže stráví účastnící pět dní zdokonalováním 

a osvojováním nových herních i pohybových dovedností. Vše zábavnou formou s míčem!!! Dále dle počasí návštěva letního koupaliště, kina a spousta dalších soutěží a her.

Rámcový program dne:

08:00 – 08:30 – sraz účastníků

09:00 – 16:00 – tréninky, hry, koupaliště apod.

16:30 – 17:00 – ukončení dne

Zhodnocení 4. Městského prázdninového fotbalového kempu pro nejmenší.

 

Finanční dárce: ArcelorMittal

Fotbalový klub FC Ostrava-Jih uspořádal již čtvrtý městský prázdninový fotbalový kemp pro nejmenší. Tohoto kempu se zúčastnilo 43 dětí, které byly pod dozorem pěti kvalifikovaných trenérů. Smyslem kempu bylo zdokonalit fotbalové dovednosti u dětí, které fotbal baví. Proto byli zde vítáni i hráči z jiných klubů, ba dokonce i ti, kteří se s fotbalem doposud setkali jen před domem nebo v televizi. Podle věku a kvality se účastníci rozdělili do čtyř skupin. To proto, aby každé cvičení efektivně odpovídalo dané skupině.

Skupina pro nejmladší účastníky kempu, byla pod dozorem jednoho trenéra po celých pět dnů. Všem pořadatelům kempu působil velkou radost pokrok mladých hráčů, který byl každým dnem evidentnější. Díky struktuře a propracovanosti každého tréninku bylo možno sledovat velké nadšení začínajících fotbalistů.

Další tři skupiny byly pod vedením třech trenérů, kteří si připravovali cvičení pro každou skupinu zvlášť a upravovali je podle fyzických a kvalitativních možností určité skupiny. Náplň cvičení byla převážně na pohybové hry a práci s míčem (přihrávky, zpracování míče, vedení míče, slalom). Herní cvičení (výběr místa, hra 2 na 2, střelba apod.) a nejrůznější zábavné soutěže. Dále na technickou zdatnost a její aplikaci ve hře (kličky, hra 1 na 1, a dovednostní dráhy s míčem).

Po celou dobu kempu se konaly dovednostní soutěže (nožičky, běh 5 x 5m s míčem i bez, skok z místa, leh-sed apod.).

Program kempu byl sice vysilující, ale zato velmi efektivní. Den vždy začínal ranním tréninkem, který končil přestávkou na odpočinek. Poté se šlo na trénink dopolední, který trval až do oběda. Po obědě byl odpolední klid, ve kterém se buďto spočívalo v tichosti na lehátku nebo se dívalo na televizi, kde se promítala fotbalová tématika nebo nějaký zábavný film. Po obědové pauze se šlo na odpolední trénink, který se v polovině vždy přerušil na malou svačinku a doplnění vitamínů (ovoce, houska, oplatek). Na závěr se hrál turnaj v minifotbale ve věkových kategoriích (7-8 let a 9-10 let).

Ve středu dopoledne navštívili účastnici koupaliště Vodního areálu Ostrava-Jih.

 

Kemp proběhl velice pozitivně ke spokojenosti realizačního týmu, rodičů i samotných účastníků. Doufejme, že se něco podobného podaří zrealizovat i v dalším roce. Všichni zúčastnění obdrželi účastnický batůžek, medailí s nápisem kempu a emblémem FC Ostrava-Jih a diplom s logem Městského obvodu Ostrava-Jih a sponzora ArcelorMittal a.s.

Záštitu nad „4. Městský prázdninový fotbalový kempu pro nejmenší 2017“ převzal pán Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih. Za což mu děkujeme.

 

Kemp 2017

 

FC Ostrava - Jih © 2014 Frontier Theme