Měsíc: Únor 2021

Vysvětlení současné situace

Vysvětlení současné situace.

Vážení rodiče, trenéři, pracovníci klubu a příznivci, dovoluji si Vám napsat toto sdělení a snad vysvětlení situace.

Výše měsíčního příspěvku za hráče je stanovena s ohledem na celoroční náklady klubu na jeho provoz. To znamená, že v různých měsících je výše nákladů investovaných do vlastní tréninkové a zápasové činnosti různá. Nelze pohlížet na tuto skutečnost tak, že když se netrénuje a nehraje, tak jsou náklady klubu nulové. Koronavirus ani karanténa se netýká plateb záloh za energie, připojení, daní, pojištění a jiných souvisejících nákladů. Věřím, že tuto situaci chápete, a proto placením členských příspěvků i v těchto měsících nám pomůžete situaci zvládnout. Chci věřit, že se konečně situace vyjasní a bude nám umožněno začít trénovat alespoň ve venkovních podmínkách. O vývoji situace Vás budeme informovat prostřednictvím trenérů.

Přeji pevné zdraví a vůli vytrvat

Mgr. Rostislav Pytlík, předseda klubu, se souhlasem výkonného výboru klubu

V Ostravě dne 14. 2. 2021