Informace ohledně tréninků během nouzového stavu

Pro hráče i rodiče připojuji následující informace, které jsou důležité pro pořádání tréninků do zrušení nouzového stavu:
1. Pro tréninky nebudeme moct používat šatny a sprchy, to znamená, že hráči přijdou na trénink buď převlečeni, nebo se převlečou venku a věci budou uloženy na chodbě stadionu, kde budou hlídány a po tréninku k vyzvednutí.
2. Po tréninku budou veškeré rekvizity dezinfikovány.
3. Protože platí, že na sportovišti může být maximálně 100 osob, tj. včetně obsluhy atd., mohou být rodiče hráčů (týká se zejména nejmladších kategorií) požádáni, aby opustili areál našeho stadionu – pokud se bude počet osob přibližovat povolenému maximu.
4. V případě hodně špatného počasí může být trénink operativně zrušen, právě z důvodu nemožnosti používat šatny.
5. Příspěvky se budou vybírat následujícím způsobem: 1/2 za březen, za duben nic, 1/2 za květen. V praxi to znamená, že kdo zaplatil v březnu plnou částku, tj. 400,– Kč, v květnu neplatí už nic. A naopak, kdo nezaplatil v březnu nic, zaplatí za květen 400,– Kč.
6. Jakékoliv změny budou ihned zveřejněny na těchto stránkách.
 
Aktualizováno: 7.5.2020 — 11:45