Dotace

Smlouvy o dotacích za rok 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozhodnutí č.50219_2B_2077

Moravskoslezský kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Česká unie sportu

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Statutární město Ostrava

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace č. 120/19/OŠK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 80/19/OŠK