kemp 2015

Zhodnocení městského prázdninového fotbalového kempu 2015.

Městský prázdninový fotbalový kemp pro nejmenší 2015.

Pořadatel: FC OSTRAVA-JIH z. s.

Místo konání: Krasnoarmějců 26A; Ostrava-Zábřeh

Termín: 6. 7. – 10. 7. 2015

Věková kategorie: 6 – 11 let (roč. 2009-2004)

Počet účastníků: 42 dětí

Realizační tým: organizátor kempu, 5 trenérů, zdravotník, služba zabezpečení

Finanční dárce: Galvan cz s.r.o.

 

Fotbalový klub FC Ostrava-Jih uspořádal již druhý městský prázdninový fotbalový kemp pro nejmenší. Tohoto kempu se zúčastnilo 42 dětí, které byly pod dozorem pěti kvalifikovaných trenérů. Smyslem kempu bylo zdokonalit fotbalové dovednosti u dětí, které fotbal baví. Proto byli zde vítáni i hráči z jiných klubů, ba dokonce i ti, kteří se s fotbalem doposud setkali jen před domem nebo v televizi. Podle věku a kvality se účastníci rozdělili na tři skupiny. To proto, aby každé cvičení efektivně odpovídalo dané skupině.

Skupina pro nejmladší účastníky kempu, byla pod dozorem jednoho trenéra po celých pět dnů. Trenér Ladislav Novotný je v této oblasti velice zkušený, což bylo patrno i na hřišti. Všem pořadatelům kempu působil velkou radost pokrok mladých hráčů, který byl každým dnem evidentnější. Díky struktuře a propracovanosti každého tréninku bylo možno sledovat velké nadšení začínajících fotbalistů.

Další dvě skupiny byly pod vedením třech trenérů, kteří si připravovali cvičení pro každou skupinu zvlášť a upravovali je podle fyzických a kvalitativních možností určité skupiny. Trenér Pavlát Ondřej se specifikoval převážně na pohybové hry a práci s míčem (přihrávky, zpracování míče, vedení míče, slalom). Michal Knop dohlížel především na herní cvičení (výběr místa, hra 2 na 2) a nejrůznější zábavné soutěže. Jiří Kroupa se orientoval hlavně na technickou zdatnost a její aplikaci ve hře (kličky, hra 1 na 1, střelba a dovednostní dráhy s míčem).

Na všechny tři skupiny dohlížel nejzkušenější trenér Radim Urbančík, který konzultoval s trenéry náplně tréninků a byl nápomocen u cvičení, kde byl třeba větší dohled. Po celou dobu kempu vytvářel dovednostní soutěže (nožičky, běh 5 x 5m s míčem i bez, skok z místa, střelba levou a pravou nohou).

Program kempu byl sice vysilující, ale zato velmi efektivní. Den vždy začínal ranním tréninkem, který končil přestávkou na odpočinek. Poté se šlo na trénink dopolední, který trval až do oběda. Po obědě byl odpolední klid, ve kterém se buďto spočívalo v tichosti na lehátku nebo se dívalo na televizi, kde se promítala fotbalová tématika nebo nějaký zábavný film. Po obědové pauze se šlo na odpolední trénink, který se v polovině vždy přerušil na malou svačinku a doplnění vitamínů (ovoce, houska, oplatek). Na závěr se hrál turnaj v minifotbalu ve dvou věkových kategoriích (6-8 let a 10-12 let).

Program byl vylepšen o některé mimo fotbalové doplňky. V úterý se šlo zchladit na koupaliště, neboť od rána bylo ohromné vedro.

Kemp proběhl velice pozitivně ke spokojenosti realizačního týmu, rodičů i samotných účastníků. Doufejme, že se něco podobného podaří zrealizovat i v dalším roce. Všichni zúčastnění obdrželi účastnické tričko s nápisem „Fotbalový kemp 2015“ a medailí.

Na závěr bych rád ještě poděkoval zdravotnici Zdeňce Třosové, rekvizitářce Šárce Pavlátové.

Dále patří dík za finanční příspěvek společností – Galvan cz s.r.o.

Pavlát organizátor kempu.

[flagallery gid=119]