Odkazy

SDĚLENÍ VÝBORU FC OSTRAVA-JIH z.s.

Na základě rozhodnutí Výboru FC Ostrava-jih, z. s., ze dne 9. 3. 2022, dochází od 1. 7. 2022 k navýšení měsíčního, členského, klubového, příspěvku na 500,– Kč.

Současně se také k tomuto datu upravují hodinové sazby za pronájem hřiště v letním období, tj. od 15. 3. do 30. 11. ze 700,– Kč na 900,– Kč a v zimním období, tj. od 1. 12. do 14. 3. z 800,– Kč, na 1000,– Kč. V případě použití osvětlení hřiště se hodinová sazba zvyšuje o 200,– Kč za hodinu. Důvodem tohoto rozhodnutí o zvýšení těchto poplatků je současný nárůst cen za energie a služby.

Děkujeme za pochopení

Miroslav Černík

FC Ostrava-jih, z. s.

tajemník klubu