Informace o oddílových příspěvcích

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2017.

Klubové příspěvky tvoří podstatnou příjmovou položku fotbalového klubu FC Ostrava-Jih. Ty tvoří téměř 30% ročního příjmu klubu. Z klubových příspěvků klub částečně hradí odměny trenérům, platby za rozhodčí a pořadatelskou službu, náklady na údržbu sportovišť, pronájem nebytových prostorů (tělocvičny, haly apod.), dopravu (na mistrovská utkání pro týmy žáků, dorostů), startovné na turnaje v zimní přípravě, praní prádla, nákup sportovního vybavení a tréninkových pomůcek. Zbylé náklady jsou financovány z vlastní výdělečné činnosti (za služby spojené s pronájmy, údržby školních hřišť apod.), z přestupů a hostování hráčů, z dotací a grantů, případných reklam a sponzoringu.

Výše členských příspěvku je vždy stanovená směrnicí vydanou vedením klubu před startem sezóny nebo na začátku kalendářního roku.

 

Aktuální výše členských příspěvků platná od 1. 1. 2017:

300;- Kč/měsíčně pro všechny kategorie od výběru až po starší dorost, a to s platbou vždy do 25. dne daného měsíce. Počínaje lednem 2017 až do června 2017.

Dorost, žáci a přípravky za měsíce – 1-6; a 8-11.

Výběry za měsíce – 1-6; 10-12.

Způsob platby:

číslo účtu – 164 982 33 99 / 0800; Česká spořitelna

s VARIABILNÍM SYMBOLEM = rodným číslem bez lomítka, do poznámky uveďte příjmení a jméno hráče a datum narození pro případnou kontrolu a správné spárování platby.  Členové, kteří mají odsouhlasené snížení oddílového příspěvku uvedou do poznámky ještě sníženo.

Osoby, které nemají možnost platit bankovním převodem, budou nadále platit trenérovi podle

podmínek uvedených výše.

VZOR:

Ve prospěch účtu: 164 982 33 99 / 0800

Částka: 300Kč (150 Kč)

VS: 123456

Zpráva pro příjemce:  Novák Jan, 1.2.2003, sníženo

V Ostravě dne 11.1.2017

Za výbor FC Otrava – Jih, z.s.             Mgr. Rostislav Pytlík, předseda

                                                               Josef Tomala, 1.místopředseda a ekonom

                                                                Ladislav Pavlát, tajemník a organizační pracovník