Schůze trenérů.

P O Z V Á N K A    N A    S C H Ů Z I    T R E N É R Ů

 

Která se bude konat dne 19. 1. 2017 – čtvrtek v 16:00 na Krasnoarmejců.

Program:

  1. Projednání oddílových příspěvku a náležitostí s výběrem a vyplacením.
  2. Diskuze.

Účast všech trenérů nutná !!!!!!!