Krátká bilance roku 2018.

FC OSTRAVA-JIH, z.s., Krasnoarmejců 2283/26a , 700 30 Ostrava – Zábřeh

Klub vykonává svou činnost za přispění Statutárního města Ostrava a Městského obvodu Ostrava – Jih

Krátké ohlédnutí za končícím rokem 2018 FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek.

Klub FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek sdružoval v roce 2018 celkem 280 členů a to

především mládeže do 23 let. V sedmi družstev – muži, dorost, starší a mladší žáci, starší a mladší přípravky a před-přípravce. Hrajících v soutěžích MSKFS a MěFS Ostrava.

Výsledky v soutěžích děti a mládeže nejsou tím rozhodujícím faktorem, ale hlavním cílem

je co nejvíce naučit hráče patřičným dovednostem, kladnému vztahu ku sportovní činností

a vzájemném respektu nejen k sobě,ale i k soupeři. Celkově lze hodnotit rok 2018 za zdařily

i když určitě je neustále co zlepšovat. Za zmínku stoji vítězství starší přípravky v soutěži TOP

U 11 MěFS Ostrava a zároveň 1 místo v teto soutěži po podzimu, 2 místo starších žáků v Krajském přeboru 2017/2018 MSKFS, 1 místo mužů po podzimní části I.B. tř. sk. „B“

MSKFS a určitě i spoustu dílčích úspěch v mimo soutěžních turnajích.

Za obětavou prací z dětmi a mládeži patří dík a uznaní všem trenérům a jejích spolupracovníkům. Věříme, že následující rok 2019 bude ještě lepší než rok 2018.

V mimo sportovní činností pracoval klub z vyrovnaným rozpočtem a zkvalitňováním zázemí klubu. Ne zcela se dařilo dotáhnout dostavbu další menší tréninkové plochy UT pro zlepšení tréninkových podmínek. Zde čeká výbor klubu nelehká práce na získaní prostředku

dostavby této tréninkové plochy. Zlepšovat a zkvalitňovat personální obsazení na všech

Do nového roku 2019 tímto přejeme všem členům, příznivcům a partnerům klubu pe

úsecích klubu. Získat další zájemce o trenérskou práci u naších nejmenších žáčků.

Věříme, že tento problém ve spoluprací z ostatními členy klubu vyřešíme ke spokojenosti

rodičů děti. Do teto činností zveme i rodiče dětí sportující v našem klubu.

Dále radí uvítáme zájemce o sponzorování našeho klubu a to hlavně na mimo soutěžní

činnost klubu.

Do nového roku 2019 tímto přejeme všem členům, příznivcům a partnerům klubu pevné

zdraví a úspěšnou činnost ve škole, v prací a sportu.

Výbor FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek.

[flagallery gid=319]