Stránky FC Ostrava Jih se upravují

Můžete se těšit na pravidelnější aktualizaci stránek, po stabilizaci na nový modernější reprezentativní design a lepší propagaci klubu a jeho partnerů . Během úprav se mohou vyskytnout nedodělky a drobné nefunkčnosti. Připomínky a náměty směřujte na email palkaci@gmail.com . Děkuji za pochopení