Důležitá informace, potvrzení FAČR

V nedávné době došlo k aktualizaci emailů u členů našeho klubu. Aplikace FAČR rozešle zprávu emailem všem dospělým členům klubu a všem zákonným zástupcům členů nedospělých.

Tento email je nezbytné potvrdit, a to nejpozději do 15. 3. 2020, jinak hrozí, že hráč nebude moct nastoupit k mistrovskému utkání.

Bohužel se může stát, že tato zpráva skončí ve SPAMu, proto v případě potřeby raději překontrolujte schránku SPAM.

Děkujeme za spolupráci