Letní fotbalový kemp 2016.

FC OSTRAVA-JIH, z.s., Krasnoarmejců 2283/26a , 700 30 Ostrava – Zábřeh

Klub vykonává svou činnost za přispění Statutárního města Ostrava a Městského obvodu Ostrava – Jih

  1. ročník-Městský prázdninový fotbalový kemp pro nejmenší 2016.

[flagallery gid=160]

Pořadatel: FC OSTRAVA-JIH z. s.

Místo konání: Krasnoarmějců 26A; Ostrava-Zábřeh

Termín: 11.7. – 15.7.2016 (pondělí – pátek)

Věková kategorie: 7 – 11 let (roč. 2009-2005, cca 40 děti)

Poplatek: 1 500; Kč (obědy, občerstvení, koupaliště apod.)

Termín přihlášek: do 10. 6. 2016 – na mail kemp2016@seznam.cz

Formulář přihlášky vám zašleme na vámi zaslaný email

Telefonické informace: 731 152 558

Náplň kempu: pod vedením kvalifikovaných trenérů mládeže stráví účastnící pět dní zdokonalováním 

a osvojováním nových herních i pohybových dovedností. Vše zábavnou formou s míčem!!! Dále dle počasí návštěva letního koupaliště a spousta dalších soutěží a her.

 

Rámcový program dne:

08:00 – 08:30 – sraz účastníků

08:30 – 09:00 – příprava na trénink

09:00 – 10:15 – trénink

10:15 – 10:30 – přestávka

10:30 – 11:45 – trénink – (hry apod.)

11:45 – 12:00 – přestávka – hygiena

12:00 – 12:45 – oběd

12:45 – 13:30 – odpočinek – (společenské hry, DVD, beseda apod.)

13:30 – 14:45 – trénink

14:45 – 15:00 – přestávka

15:00 – 16:15 – trénink – hra – (bazén, minigolf apod.)

16:15 – 16:30 – hygiena

16:30 – 17:00 – ukončení dne

 

FC OSTRAVA-JIH, o. s., Krasnoarmějců 26A, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Přihláška na prázdninový fotbalový kemp pro nejmenší.

příjmení a jméno:                                                                                 dat. nar:

bydliště:                                                                                                 PSČ:

rodné číslo:

Registrován:    ano         ne         nehodící škrtněte

Klub registrace:

Post:    brankář          hráč          nehodící škrkněte

             plavec          neplavec    nehodící škrtněte 

Zákonný zástupce:

příjmení a jméno:

bydliště:                                                                                                  PSČ:

Telefon:                                                                    mail:……………………………………………………………………………….

Uvedení e-mail adresy je z důvodu další komunikace bezpodmínečně nutné! Na kterou Vám budou zaslané další informace – způsob platby, vybavení účastníka, prohlášení.

Přihlášku zašlete na email – kemp2016@seznam.cz

V Ostravě dne:

podpis:

Upozornění: zákonný zástupce je povinen účastníka přivést na sraz a po ukončení programu dne osobně převzít!

Zákonný zástupce souhlasí s použitím osobních údajů účastníka uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele fotbalového kempu a to výhradně za účelem zasílaní informaci účastníkovi. Zároveň dává souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci kempu pro prezentaci v tisku a webových stránkách pořadatele.

Cennosti (mobil, řetízky, větší finanční obnos apod.) si účastník bere na vlastní zodpovědnost. Pořadatel kempu za tyto věci neručí.