Poděkování za finanční podporu při výstavbě nového hřiště s umělým trávníkem

Oznamujeme že dne 8. srpna 2020 proběhl vzpomínkový memoriál na počest našeho bývalého tajemníka pana Ladislava Pavláta zúčastnilo se více jak 200 hráčů a diváků, v rámci tohoto memoriálu došlo také k oficiálnímu otevření našeho nového sportoviště s umělým povrchem za účasti starosty úřadu městského obvodu Ostrava – Jih pana Bc. Martina Bednáře a zástupce Statutárního města Ostravy náměstkyně primátora Ostravy paní Mgr. Andrey Hoffmannové PhD.

Tímto bychom chtěli veřejně poděkovat za veškerou finanční podporu, kterou na výstavbu nového sportoviště pro mladší členy našeho klubu poskytli formou investičních dotací – Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a Městský obvod Otrava -Jih a to v největší míře Statutární město Ostrava ve výši téměř 3 mil. Kč.